A downloadable ka-titahan

Buy Now$1.11 USD or more

CALLING ALL TITAS, WANNA BE TITAS, MGA TITAS READY TO VOLT IN BILANG TITA BARKADA, ETO NA EPISODE NIYO!

Isang mabilisang laser & feelings, Gold & Girls hack na gawa ni Maria Mison at Patti Ramos para sa echahan at kabaklaan at katuwaan ngayong pandemya. 

Inilahad para sa Wika Jam para sa mga larong gawa sa wikang pilipino at hango sa karanasan natin bilang pilipino.

StatusReleased
CategoryPhysical game
Rating
Rated 5.0 out of 5 stars
(1 total ratings)
AuthorMaria Mison
GenreRole Playing
Tagspinoy, story-game, Tabletop role-playing game

Purchase

Buy Now$1.11 USD or more

In order to download this ka-titahan you must purchase it at or above the minimum price of $1.11 USD. You will get access to the following files:

titas of manila.jpg 2 MB

Exclusive content

Support this ka-titahan at or above a special price point to receive something exclusive.

Community Copy

Libre 

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.